Big 12 Tournament Results

1997 Kansas 87 Missouri 60
1998 Kansas 72 Oklahoma 58
1999 Kansas 53 Oklahoma State 37
2000 Iowa State 70 Oklahoma 58
2001 Oklahoma 54 Texas 45
2002 Oklahoma 64 Kansas 55
2003 Oklahoma 49 Missouri 47
2004 Oklahoma State 65 Texas 49
2005 Oklahoma State 72 Texas Tech 68
2006 Kansas 80 Texas 68
2007 Kansas 88 Texas 84
2008 Kansas 84 Texas 74
2009 Missouri 73 Baylor 60
2010 Kansas 72 Kansas State 64
2011 Kansas 85 Texas 73
2012 Missouri 90 Baylor 75
2013 Kansas 70 Kansas State 54
2014 Iowa State 74 Baylor 65
2015 Iowa State 70 Kansas 66
2016 Kansas 81 West Virginia 71
2017 Iowa State 80 West Virginia 74
2018 Kansas 81 West Virginia 70
2019 Iowa State 78 Kansas 66
2021 Texas 91 Oklahoma State 86
2022 Kansas 74 Texas Tech 65
2023 Texas 76 Kansas 56
2024 Iowa State 69 Houston 41